U-Law

Uw externe bedrijfsjurist

Contractenrecht

Iedere onderneming heeft te maken met contracten (overeenkomsten) of het nu gaat om inkoopovereenkomsten, verkoopovereenkomsten of andere soorten contracten. Voor ondernemingen is het van belang hun risico's zoveel mogelijk te beperken zonder dat, dat ten koste gaat van de bedrijfsvoering en sales. Daarvoor zijn goede, duidelijke en op maat gemaakte contracten en algemene voorwaarden nodig. U-Law heeft jarenlange ervaring in het opstellen en beoordelen van diverse soorten contracten en algemene voorwaarden (B2B).

U-Law levert onder andere de volgende diensten op het gebied van het contracten recht:

  • Scan Contractenrecht (zodat u weet of uw contracten aan de huidige wettelijke vereisten voldoen, wat uw rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden zijn)
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van diverse soorten overeenkomsten (B2B): inkoop-, verkoop-, distributie-, agentuur-, lenings--, management-, licentie- , geheimhoudings- (NDAs), service level overeenkomsten, etc.
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van algemene voorwaarden (B2B)
  • Herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen
  • Aansprakelijkheden
E-mailen
Bellen