U-Law

Uw externe bedrijfsjurist

Ondernemingsrecht

Het Nederlandse ondernemingsrecht kent diverse ondernemingsvormen, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.), coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. Voor iedere ondernemingsvorm (rechtsvorm) gelden specifieke regels en wetgeving die in acht moeten worden genomen. Het is van belang dat uw ondernemingsrechtelijke stukken (besluiten, volmachten, contracten, etc.) voldoen aan deze specifieke regels en de huidige wetgeving. U-Law is u daarmee graag van dienst.

Wij verlenen onder andere de volgende ondernemingsrechtelijke werkzaamheden: 

 • Optreden als Company Secretary (notulist en juridisch adviseur) bij bestuurs-, RvC- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Opstellen bestuurdersprofiel (wij brengen dan voor u in kaart wat uw rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden zijn als bestuurder)
 • Opstellen en beoordelen van bestuurs-, RvC- en aandeelhoudersbesluiten
 • Benoeming en ontslag bestuurders
 • 403-Verklaringen
 • Ontbinding en vereffening 
 •  Assisteren bij de oprichting van vennootschappen
 • Scan Ondernemingsrecht (zodat u weet of uw onderneming aan de huidige juridische vereisten voldoet)
 • Opstellen en beoordelen van volmachten
 • Opstellen en beoordelen van procuratieschema's
 • Agio- en winstuitkeringen
 • Agiostortingen
 • Vaststellen en deponeren jaarrekening
 • Inschrijvingen, uitschrijvingen en wijzigingen in het handelsregister


E-mailen
Bellen